ELEKTRONİK YOKLAMA
ELEKTRONİK YOKLAMA
Yeni Vergisel Düzenlemeler ve Elektronik Yoklama

09.03.2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Kanun teklifi ile sigortacılık ve belediye mevzuatına, sermaye piyasalarına ve Onuncu Kalkınma Planında yer alan sosyal yardımlarla ilgili eylem planlarına yönelik çeşitli düzenlemelere yer verilmiş olup, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili vergisel hükümlere yer verilmiştir.
Dosya İndir
Copyright 2018 - Faruk Gürsel Koçak - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Faruk Gürsel Koçak - Tüm Hakları Saklıdır